MATERIAŁY

granit
MARMURY
PIASKOWCE
TRAWERTYN
GRANIT

GRANITY

GRANITY

(łac. granum – ziarno) Nazwa potoczna w kamieniarstwie, odnosząca się do skał wylewnych magmowych o budowie jawnokrystalicznej, które ze względu na proces powstawania i zawartość minerałów różnią się między sobą kolorem, fakturą, teksturą, uziarnieniem i właściwościami fizycznymi. Do najczęściej spotykanych należą wspomniane granity, sjenity, gnejsy i gabra. Zastosowanie: wszelkie wyroby wymagające trwałości. Wysoka twardość, odporność na zarysowanie i mrozoodporność zapewniają długotrwałe użytkowanie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

GRANITY

(łac. granum – ziarno) Nazwa potoczna w kamieniarstwie, odnosząca się do skał wylewnych magmowych o budowie jawnokrystalicznej, które ze względu na proces powstawania i zawartość minerałów różnią się między sobą kolorem, fakturą, teksturą, uziarnieniem i właściwościami fizycznymi. Do najczęściej spotykanych należą wspomniane granity, sjenity, gnejsy i gabra. Zastosowanie: wszelkie wyroby wymagające trwałości. Wysoka twardość, odporność na zarysowanie i mrozoodporność zapewniają długotrwałe użytkowanie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

MARMUR

MARMUR

MARMUR

Skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Nazwę „marmur” używa się w kamieniarstwie także do określenia węglanowych skał osadowych, które przyjmują poler. W Polsce tego typu kamienie wydobywane są licznie w Górach Świętokrzyskich. W okresie przedwojennym niektórzy właściciele kopalń wapienia, w celu podniesienia ich rangi, nadawali mu handlową nazwę „marmur kielecki”. Współcześnie, do najpopularniejszych materiałów należą marmury pochodzące z Włoch i Hiszpanii, a także z Turcji. Zastosowanie: blaty łazienkowe, płyty okładzinowe wewnętrzne, posadzki, parapety, kominki i in. elementy dekoracyjne.

MARMUR

Skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. Nazwę „marmur” używa się w kamieniarstwie także do określenia węglanowych skał osadowych, które przyjmują poler. W Polsce tego typu kamienie wydobywane są licznie w Górach Świętokrzyskich. W okresie przedwojennym niektórzy właściciele kopalń wapienia, w celu podniesienia ich rangi, nadawali mu handlową nazwę „marmur kielecki”. Współcześnie, do najpopularniejszych materiałów należą marmury pochodzące z Włoch i Hiszpanii, a także z Turcji. Zastosowanie: blaty łazienkowe, płyty okładzinowe wewnętrzne, posadzki, parapety, kominki i in. elementy dekoracyjne.

PIASKOWIEC

PIASKOWIEC

PIASKOWIEC

Zwięzła, zwykle drobnoziarnista skała osadowa. Wyróżnia się następujące jej typy: -piaskowiec kwarcowy składający się z ponad 80% kwarcu; -piaskowiec arkozowy zazwyczaj szary, może być też różowy, lub czerwonawy. Odmiana bogata w skalenie, charakteryzuje się doskonałą łupliwością; – piaskowiec szarogłazowy bogaty w okruchy skał magmowych, o barwie ciemnej, szarozielonej do niemal czarnej. Zastosowanie: płyty okładzinowe elewacyjne, schody i parapety zewnętrzne, budowlana i ogrodowa galanteria kamieniarska, (kominki, gzymsy, rzeźby, fontanny, donice), materiał izolacyjny i ścierny. Jest też wykorzystywany w przemyśle ceramicznym i szklarskim.

PIASKOWIEC

Zwięzła, zwykle drobnoziarnista skała osadowa. Wyróżnia się następujące jej typy: -piaskowiec kwarcowy składający się z ponad 80% kwarcu; -piaskowiec arkozowy zazwyczaj szary, może być też różowy, lub czerwonawy. Odmiana bogata w skalenie, charakteryzuje się doskonałą łupliwością; – piaskowiec szarogłazowy bogaty w okruchy skał magmowych, o barwie ciemnej, szarozielonej do niemal czarnej. Zastosowanie: płyty okładzinowe elewacyjne, schody i parapety zewnętrzne, budowlana i ogrodowa galanteria kamieniarska, (kominki, gzymsy, rzeźby, fontanny, donice), materiał izolacyjny i ścierny. Jest też wykorzystywany w przemyśle ceramicznym i szklarskim.

TRAWERTYN

PIASKOWIEC

PIASKOWIEC

Zwięzła, zwykle drobnoziarnista skała osadowa. Wyróżnia się następujące jej typy: -piaskowiec kwarcowy składający się z ponad 80% kwarcu; -piaskowiec arkozowy zazwyczaj szary, może być też różowy, lub czerwonawy. Odmiana bogata w skalenie, charakteryzuje się doskonałą łupliwością; – piaskowiec szarogłazowy bogaty w okruchy skał magmowych, o barwie ciemnej, szarozielonej do niemal czarnej. Zastosowanie: płyty okładzinowe elewacyjne, schody i parapety zewnętrzne, budowlana i ogrodowa galanteria kamieniarska, (kominki, gzymsy, rzeźby, fontanny, donice), materiał izolacyjny i ścierny. Jest też wykorzystywany w przemyśle ceramicznym i szklarskim.

TRAWERTYN

porowata skała osadowa składająca się głównie z kalcytu i aragonitu. Odmiana martwicy wapiennej.

Choć w przyrodzie występuje zazwyczaj w kolorze białym, często z żółtymi lub czerwonymi uwarstwieniami to w kamieniarstwie najczęściej mają zastosowanie trawertyny w kolorach od jasnożółtych, beżowych do koloru bordowego ibrązowego. Wyglądem zbliżony do marmuru, ale bardziej porowaty i wykazujący większą miękkość. W martwicach często występują szczątki roślin i zwierząt. Przyczyną powstawania jest ubytek dwutlenku węgla z roztworu, co następuje najczęściej na skutek spadku ciśnienia związanego z wypływem wód podziemnych na powierzchnię, asymilacji przez rośliny lub dyfuzji do atmosfery wynikającej z intensywnego ruchu wody.

previous arrow
next arrow
Shadow