PRACA

Praca nie tylko dla zawodowców

Praca dla ucznia(uczniów).

Zapewniamy:
-elastyczny czas szkolenia dostosowany do nauki szkolnej.
-zwrot kosztów przejazdu do zakładu pracy.
-wysokie wynagrodzenie*
-szkolenie zgodne z programem nauczania w zawodzie kamieniarz.
-przygotowanie do egzaminu praktycznego i teoretycznego.
-organizację egzaminu czeladniczego potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Uzyskane świadectwo czeladnicze jest państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uznawanym również poza granicami państwa polskiego.
Po odbyciu trzyletniego stażu pracy od ukończenia szkolenia, czeladnik może przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.
(niektóre kraje UE, do prowadzenia samodzielnie działalności lub prac w zawodzie kamieniarz, wymagają świadectwa mistrzowskiego)

*wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie po pierwszych dwóch miesiącach praktyki zawodowej.

Jeśli chcesz więcej informacji, skorzystaj z formularza kontaktu.

zdjęcie praca kamieniarza, cięcie kamienia

zostaw komentarz