Regulamin zakupów


W skrócie: Poniższy regulamin określa szczegółowe zasady w naszych relacjach z klientami. Zachęcamy do zapoznania się z nim przed zawarciem umowy. Zasady te są zgodne z obowiązującymi przepisami, a także z powszechnie przyjętą etyką i dobrymi praktykami w handlu. Nadrzędną zasadą obowiązującą w naszej firmie jest zadowolenie naszych kontrahentów. Niezależnie od obowiązujących przepisów staramy się zawsze realizować zlecenia zgodnie z ich oczekiwaniami. Jeśli postanowienia niniejszego regulaminu budzą jakiekolwiek wątpliwości prawne, nadrzędną moc mają obowiązujące przepisy prawa.


1. Postanowienia ogólne

§2. Definicje

§3. Wyroby i usługi oferowane.

§4. Ceny towarów i usług.

§5.Zasady składania zamówień.

§6. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

§7. Realizacja zamówienia.

§8. Sposoby płatności.

§9.Realizacja zamówień i sposoby dostawy.

§10.Reklamacje z tytułu rękojmi i gwarancja.

§11.Odstąpienie od umowy.

§12.Zasady przetwarzana danych osobowych.

§13. Postanowienia końcowe.


§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów lub/i realizacji zleceń na wykonanie usług w Firmie Plintus, zarówno stacjonarnie w siedzibie firmy jak i za pomocą systemów teleinformatycznych.
 2. Właścicielem witryny plintus.pl/sklep/ , dostępny w domenie plintus.pl, jest firma Plintus, Adam Curzydło z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Łostowickiej 7b, o numerze NIP:5832640600 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem ewidencyjnym 87116.
  Tel.(+48)583 053 712
  e.mail:biuro@plintus.pl

§2. Definicje

 1. Firma Plintus/zleceniobiorca/my- zwroty odnoszą się do podmiotu Plintus,Adam Curzydło.
 2. siedziba – siedziba przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 4. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460).
 5. Klient/zleceniodawca -podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności a także podmiot zlecający wykonanie usługi.

§3. Wyroby i usługi oferowane.

 1. Plintus, Adam Curzydło prowadzi sprzedaż detaliczną i działalność usługową, stacjonarnie w siedzibie firmy, oraz świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Zamówienia są przyjmowane w biurze, pod adresem siedziby firmy, przez strony internetowe dostępne w domenie plintus.pl , telefonicznie i za pośrednitwem poczty e-mail.
 2. Klient składając zamówienie poprzez stronę internetową może założyć konto. Założenie konta nie jest koniecznie wymagane do złożenia zamówienia, ale do realizacji zamówienia będziemy prosili o podanie danych niezbędnych do dokonania czynności fiskalnych i wysyłki towaru jeżeli taka forma dostawy zostanie wybrana. Jeśli klient zdecyduje się na założenie konta poprosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. W przyszłości będziemy mogli również oferować produkty i usługi którymi klient może być zainteresowany.
 3. Oferowane produkty dostępne w siedzibie firmy, oraz w domenie plintus.pl/sklep są  nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Oferta prezentowana na stronach internetowych, może być ograniczona tylko do tych usług które możemy zaoferować na odległość.
 5. Firma Plintus może oferować produkty przecenione np. ze zwrotów towarów. Takie produkty będą zawierały informacje jakie były przyczyny przeceny i o okresie gwarancji.

§4. Ceny towarów i usług.

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych plintus.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny usług zleconych stacjonarnie w siedzibie firmy, a także za pomocą systemów teleinformatycznych ustalane są na podstawie obowiązujących cenników i w zależności od wyrobu/usługi mogą stanowić sumę cen produktów i usług składających się na zamówienie. Klient jest informowany o łącznej kwocie zamówienia, wraz z kosztami montażu, transportu/przesyłki, przed zawarciem umowy. Jeśli koszty realizacji usługi nie są możliwe do ustalenia, lub częściowo nie są możliwe do ustalenia, przed przystąpieniem do prac, zobowiązujemy się do przedstawienia orientacyjnej, przybliżonej ceny za tę usługę. Stawki podatku VAT naliczane są zgodnie z obowiązującymi stawkami, publikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Na każdy sprzedany towar i usługę wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon dostarczymy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

§5.Zasady składania zamówień.

 1. Zamówienia można składać:

a.) w siedzibie firmy

b.) telefonicznie

c). przez stronę internetową w domenie plntus.pl

d.) za pośrednictwem poczty e-mail.

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu plintus.pl/sklep/ nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu plintus.pl/sklep/, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu

a.) dokonując zakupu w siedzibie firmy dokonujemy ustaleń w zakresie wyboru materiału, formy/wzornictwa usług dodatkowych, metod rozliczenia. Wygenerujemy druk zamówienia który przesyłamy na pocztę lub wręczamy wydruk. Poprosimy również o potwierdzenie zgodności zamówienia z ustaleniami.

b.) Zlecając usługę przez telefon poprosimy o niezbędne dane w celu przetwarzania zamówienia (imię i nazwisko lub nip firmy) nr telefonu i adres e-mail. Te dane potrzebujemy abyśmy mogli wprowadzić zlecenie do systemu zamówień. Druk zamówienia prześlemy sms-em lub na adres poczty. Po wysłaniu druku poprosimy o potwierdzenie zgodności zamówienia z ustaleniami.

d.) Zawierając umowę za pośrednictwem poczty e-mail poprosimy o dane niezbędne do realizacji zlecenia, takie jak telefon kontaktowy miejsce realizacji. Po ustaleniu wszystkich szczegółów wygenerujemy druk zamówienia i poprosimy o odesłanie potwierdzenia, złożenie zamówienia.

c.) Dokonując zakupu przez domenę plintus.pl/sklep/. Poprosimy o wypełnienie formularza zamówienia.

 1. Po wybraniu towaru lub usługi i opcji należy przejść do koszyka. Zalecamy upewnić się czy nie należy dokonać dodatkowych zakupów. (np. do tablicy, można dodać liternictwo)
 2. następnie, należy wybrać sposób dostawy. W tym celu wprowadź nazwę miejscowości i kod pocztowy miejsca dostawy, następnie z listy wybrać jedną z trzech opcji dostawy (przesyłka kurierska/usługa z montażem/odbiór osobisty). Koszt zostanie naliczony automatycznie i zsumowany.
 3. Przycisk przejdź do płatności, przekierowuje do formularza z danymi zamawiającego i miejsca dostawy, jeżeli jest inne niż adres zamieszkania. Jeśli w przyszłości planujesz ponowne zakupy dane możesz zapisać w naszej witrynie przez utworzenie konta. Dane pozostawione na stronie są przetwarzane zgodnie standardami RODO. Konto w każdej chwili można usunąć. Wszystkie szczegółowe informacje o tym jak chronimy i przetwarzamy twoje dane zawarte są w polityce prywatności. W tym miejscu poprosimy również o potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Ostatnim etapem jest dokonanie płatności. Płatności można dokonać bezpośrednio na nr naszego rachunku bankowego wpisując ręcznie dane transakcji w swoim banku. W tym celu wyślemy na podany w formularzu adres e-mail zamówienie z danymi do przelewu. Za pośrednictwem operatora płatniczego PayPal na adres mailowy lub kartą debetową lub za pomocą bramki płatniczej przelewy24.
 5. Formularz zamówienia zostanie przesłany no podany w zamówieniu adres e-mail.

§6. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

 1. a.)Zawarcie umowy, w siedzibie firmy następuje, przez potwierdzenie złożonego zamówienia. Druk zamówienia, wygenerowany przez system informatyczny można pobrać w formie papierowej lub prześlemy na wskazany adres poczty elektronicznej klienta.

b.) Zawarcie umowy telefonicznie następuje, przez potwierdzenie złożonego zamówienia. Druk zamówienia, wygenerowany przez system informatyczny, prześlemy na wskazany nr telefonu lub na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.

c.) Zawarcie umowy za pomocą systemów teleinformatycznych, przez stronę internetową plintus.pl/sklep/ następuje w momencie wygenerowania i zapisania formularza zamówienia w systemie informatycznym.

d.) Zawierając umowę za pomocą poczty e-mail, prześlemy do potwierdzenia druk zamówienia. Poprosimy wówczas o sprawdzenie zgodności zamówienia z wcześniejszymi ustaleniami i wyrażenie zgody na realizację.

§7. Realizacja zamówienia.

 1. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy, w miejscu wskazanym przez konsumenta wraz z usługą montażu i transportu, płatną wg cennika lub zamówić dostawę za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych. Cena towaru w zależności od wybranej formy dostawy wynosi:

a. przy odbiorze osobistym: cena zamówionego towaru (usługi)
b. przy zamówieniu z montażem: cena zamówionego towaru/towaru z usługą +cena montażu w/g cennika+cena transportu.
c. przy zamówieniu towaru (usługi) z dostawą kurierską: cena towaru + cena usługi kurierskiej. W przypadku niektórych towarów doliczamy również cenę opakowania/palety.

 1. Klient jest obciążany kosztami dostawy, jeśli dostawa dotyczy zamawianej usługi. Koszt dostawy przy zamówieniu przez domenę plintus.pl należy wyliczyć wprowadzając dane adresowe miejsca dostawy w podsumowaniu zamówienia.
 2. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach plintus.pl/sklep/ lub bezpośrednio w siedzibie, firma Plintus może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne kwoty cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 3. Firma Plintus zastrzega sobie prawo dostarczenia przesyłki w innej formie niż wybrana przez klienta z zastrzeżeniem, iż koszt i termin realizacji zlecenia będą takie same lub niższe niż wybrane w zamówieniu.

§8. Sposoby płatności.

 1. .Możliwe są następujące formy płatności:
  Przy odbiorze – zapłata gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, blikiem w siedzibie zakładu.
  Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje druk zamówienia z danymi do płatności lub fakturę proforma lub drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy Plintus, zamówienie jest przekazywane do realizacji w celu przygotowania montażu lub wysyłki.
 2. na adres e-mail za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449
 3. (*metoda w trakcie weryfikacji)za pośrednictwem Bramki płatniczej przelewy24.pl obsługiwanej przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań ul. Kanclerska 15      nip. 781-173-38-52, regon 634509164 wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.
 4. (*metoda w trakcie weryfikacji) w systemie ratalnym za pośrednictwem bramki płatniczej przelewy24

§9.Realizacja zamówień i sposoby dostawy.

 1. Przyjmując zamówienie w siedzibie firmy, telefonicznie lub przez pocztę e-mail informujemy klienta o przybliżonym czasie realizacji. Czas realizacji zależy od dostępności produktu w magazynie, dostępności materiałów i komponentów które używamy do wytworzenia produktu, stopnia złożoności zlecenia, wielkości aktualnego koszyka zamówień.
 2. Zamawiając towary lub usługi w domenie plintus.pl z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.
 3. Składając zamówienie przez stronę internetową plintus.pl czas realizacji umieszczony jest w opisie produktu.
 4. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu dostępnym dla każdego produktu po wpisaniu adresu dostawy.(kodu pocztowego miejsca dostawy)
 5. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, dostępnych na plintus.pl/sklep/ , frma Plintus. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.

§10.Reklamacje z tytułu rękojmi i gwarancja.

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Szczegóły warunków gwarancji podane są na stronach plintus.pl. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „specjalne warunki gwarancji”, gwarancja ta jest wydłużona. Specjalne warunki gwarancji dotyczy tylko produktów zamówionych wraz z usługą montażu. W przypadku reklamacji produktów zamówionych bez usługi montażu przesłanych kurierem produkt należy odesłać na własny koszt pod adres sprzedaży. W zależności od wad produkt zostanie naprawiony, wymieniony na nowy i odesłany na koszt firmy Plintus lub zostaną zwrócone koszty zakupu. Sposób realizacji reklamacji zostanie uzgodniony w porozumieniu z klientem. Reklamacje na wyroby o znacznych gabarytach mogą zostać rozpatrzone w miejscu montażu niezależnie od sposobu dostawy. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.
 2. .Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w plintus.pl w zakładce pliki do pobrania.
 3. Plintus odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego jeśli produkty lub usługi zostały zakupione w celu dalszej odsprzedaży lub służą do zaspokojenia potrzeb związanych z przedmiotem działalności zamawiającego.
 5. W przypadku niezgodności produktu z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Plintus, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia reklamacyjnego. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia. Towar lub usługi zamawiane w siedzibie firmy, można reklamować w miejscu zamówienia lub korespondencyjnie.
 6. Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu nabytego w Plintus, a niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli firma Plintus nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 7. Firma Plintus ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Plintus. Jeżeli w ciągu 14 dni firma Plintus nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi firma Plintus. Warunkiem zwolnienia kupującego z odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie nadanej przesyłki zwrotnej jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość”, ceny zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 8. W przypadku wymiany elementów budowlanych klient ma prawo zażądać odebrania i utylizacji elementów zużytych lub zniszczonych. Za utylizacje pobierana jest opłata w wysokości 300 zł za każdą rozpoczętą tonę. Koszt ten obejmuję przygotowanie dokumentacji do BDO załadunek transport do ZUT i rozładunek. W przypadku materiałów niebezpiecznych (np. papa budowlana) koszt będzie proporcjonalnie zwiększony, zgodnie z obowiązującym cennikiem na dany odpad.
 9. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie lub elementy nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm i i zabezpieczeń przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane lub zabezpieczenia towaru są uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§11.Odstąpienie od umowy.

 1. Klient dokonujący zakupu towaru ma prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy- a) -zawartej w siedzibie firmy, c)-zawartej telefonicznie, b)-zawartej za pomocą systemów teleinformatycznych, przez stronę internetową plintus.pl/sklep/, lub poczty e-mail.
 1. Klient zlecający usługę lub dokonujący zakupu towaru połączonego z usługą, ma prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy-

a) -zawartej w siedzibie firmy, o ile w terminie 14 dni od zawarcia umowy usługa nie została zrealizowana w całości lub części. W przypadku rozpoczęcia realizacji lub częściowej realizacji możemy naliczyć dodatkowe opłaty wskazane w pkt.52

c)-zawartej telefonicznie, o ile w terminie 14 dni od zawarcia umowy nie została zrealizowana w całości lub części a klient wyraźnie wskazał, iż do realizacji mamy przystąpić niezwłocznie.

b)-zawartej za pomocą systemów teleinformatycznych, przez stronę internetową plintus.pl/sklep/,o ile w terminie 14 dni od zawarcia umowy nie została zrealizowana w całości lub części,

 1. Zgłoszenie odstąpienia od umowy należy przesłać na adres biuro@plintus.pl za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie firmy, na formularzu (formularz odstąpienia od umowy). Formularz można również pobrać w zakładce do pobrania na stronie plintus.pl. Po odstąpieniu od umowy klient ma obowiązek odesłać towar na adres siedziby firmy w terminie do 14 dni od zawarcia umowy a jeśli z uwagi na charakter towaru, nie ma takiej możliwości niezwłocznie ustalić termin odbioru z firmą Plintus.
 2. Druk takiego oświadczenia znajduje się na stronie www.plintus.pl
 3. Należność zostanie zwrócona w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub potwierdzenia wysłania, w zależności co szybciej nastąpi. Firma Plintus zobowiązuje się do zwrotu wszystkich poniesionych kosztów w tym również kosztów wysyłki jeżeli wysyłka organizowana była przez firmę Plintus w ramach usługi. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez firmę Plintus, firma Plintus nie jest zobowiązana do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku zakupu towaru/usługi w siedzibie firmy klient dokonuje zwrotu na koszt własny. Jeżeli rzeczy nie można odesłać w zwykły sposób firma Plintus zobowiązuje się do odbioru rzeczy na swój koszt.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz spersonalizowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Jeżeli do realizacji zamówionej usługi, lub sprzedaży towaru z usługą, przystąpimy przed upływem terminu prawa do odstąpienia od zawartej umowy, poprosimy klienta o wyrażenie zgody na realizację, informując jednocześnie o utracie prawa do odstąpienia od zawartej umowy. Przy spełnieniu powyższych warunków firma PLINTUS ma prawo naliczyć opłaty z tytułu wykonanych prac w kwocie proporcjonalnej do wykonanych czynności przy realizacji zlecenia wynoszące: 10% wartości usługi -za zakup materiału. 60% wartości usługi -za przygotowanie materiału pod indywidualne zlecenie. Pozostałe usługi w/g cennika.
 8. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego montażu lub wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie,(o ile jest to możliwe) o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej.
 9. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Plintus kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta.
 10. Termin realizacji zamówienia lub otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy(montażu). W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Plintus. W przypadku płatności ratalnej – także o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności. Przesyłkę kurierską należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. W przypadku usługi z montażem produkty są dostarczane pod wskazany adres lub lokalizację. O terminie realizacji zamówienia firma Plintus informuje drogą elektroniczną i telefonicznie.
 11. Z uwagi na charakter niektórych produktów i usług, termin montażu może być uzależniony od czynników pogodowych. Jeśli warunki pogodowe nie pozwalają na realizację zlecenia firma Plintus zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu realizacji gwarantującego właściwe i rzetelne zrealizowanie zlecenia.

§12.Zasady przetwarzana danych osobowych.

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest firma PLINTUS. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta oraz, operatorom płatniczym. W przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Dodatkowo, okazjonalnie, Plintus za zgodą Klienta, może przesyłać oferty na swój asortyment.
 2. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w plintus.pl/sklep/, są przekazywane: -spółce DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań ul. Kanclerska 15 , nip. 781-173-38-52, regon 634509164 wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513,wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o – Agentem Płatniczym – pod numerem IP24/2014 na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r. lub -PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, pod adresem L-1150, podlegającej ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego)
 3. Dane osobowe służące do celów księgowych, przetwarzane w systemie zamówień, fakturowania i księgowania, nie podlegają prawu usunięcia na żądanie.

§13. Postanowienia końcowe.

 1. Powyższy regulamin nie zwalnia nas z respektowania obowiązującego prawa. Jeśli postanowienia niniejszego regulaminu stoją w sprzeczności z kodeksem prawa lub etyką handlową, wszelkie spory będą rozstrzygane na korzyść klienta. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyżej wymienionych zasadach, w szczególności w przypadku zmian obowiązujących przepisów.